Kotły i piece w 5 klasie emisji spalin PN-EN 303–5:2012

Data publikacji : 2017-09-01 11:56:03
Kategorie : Instalacja centralnego ogrzewania

Norma PN-EN 303–5:2012 komisji europejskiej a klasy kotłów w świetle uchwał antysmogowych

Począwszy od 2014 roku nowe kotły i piece centralnego ogrzewania na paliwa stałe tj. węgiel i drewno wprowadzane do obiegu handlowego muszą spełniać kryteria normy PN-EN 303–5:2012. Zobacz dostępne kotły i piece spełniające wymóg 5 klasy.

Uchwały antysmogowe dla kolejnych woj. spowodowały znaczącą zmianę na rynku kotłowym wymuszając technologiczny skok dla osób kupujących nowy kocioł centralengo ogrzewania oraz wyraźnie wyznaczając trend zmierzający w kierunku kotłów automatycznych.

Kotły 5 klasa

Kryteria normy PN-EN 303–5:2012 dotyczą emisji gazów powstających w procesie spalania paliw stałych w szczególności

  • tlenek
  • węgla
  • substancje
  • smoliste
  • pyły

Norma PN-EN 303–5:2012 ustala i reguluje minimalną wymaganą sprawność pracy na pełnej mocy kotła oraz na poziomie 30% deklarowanej mocy nominalnej. Klasa dla urządzenia grzewczego zostaje przyznana przez akredytowane laboratorium na podstawie testów kotła.

Klasy kotłów centralnego ogrzewania wg. normy PN-EN 303–5:2012 oprócz norm emisji gazów i pyłów cechuje określona sprawność, w uproszczeniu wygląda to następująco:

  • klasa 3 - sprawność kotła wynosi min. 73%
  • klasa 4 - sprawność kotła wynosi min. 82%
  • klasa 5 - sprawność kotła wynosi min. 88%

Jaką klasę kotła wybrać?

Sama logika sugeruje, że większa klasa o wyższej sprawności to lepsze rozwiązanie dla portfela i środowiska. Sprawa komplikuje się, gdy bierze się pod uwagę uchwałę smogową, która funkcjonuje już w dwóch woj. na terenie polski tj.:

Wobec tej sytuacji inwestycja w klasę 5 urządzenia grzewczego ma największy sens gdyż, urządzenia o niższych klasach zostaną wycofane do końca 2027 roku (woj. śląskie) lub 2026 roku (woj. małopolskie).

Nowe instalacje centralnego ogrzewania muszą posiadać urządzenia grzewcze posiadające już tylko piątą klasę emisji spalin.

Gdzie i jakie kotły lub piece kupić spełniające normę 5 klasy emisji spalin?

Kotły z 5 klasą emisji spalin znajdują się w zestawieniu poniżej, w zależności od konfiguracji kotła (np. mocy) należy zawsze sprawdzać parametr Klasa i przypisaną wartość 5. Na uwadze należy również mieć, że klasa przyznawana jest urządzeniu na określone paliwo. Np. kocioł spalający pellet i eko-groszek z klasą 5 na pellet, nie spełnia normy w przypadku palenia w nim ekogroszkiem. W przypadku zaś wątpliwości należy zawsze konsultować to z sprzedawcą.

Produkty

Powiązane produkty

Podziel się treścią

Dodaj komentarz

 (z http://)